Post

Podziel się zdjęciem i zgarnij rabat na zakupy #MojaZielonaFabryka

Jeśli na wszystkie 3 pytania odpowiedziałeś TAK – mamy dla Ciebie świetną wiadomość! Ruszamy z akcją #MojaZielonaFabryka. Od teraz to nasz oficjalny hashtag na Instagramie. Dodając na swój profil zdjęcie z hashtagiem #MojaZielonaFabryka zgarniasz rabat -10% na zakupy w sklepie stacjonarnym lub online!

#MojaZielonaFabryka

Jak to działa?

I już!

Autora każdego zdjęcia z hashtagiem nagrodzimy rabatem 10%  do wykorzystania stacjonarnie lub online.

Regularnie także będziemy udostępniać Wasze zdjęcia na naszym profilu i oznaczać Was jako autorów. Pamiętajcie, aby udostępniane zdjęcie było Waszego autorstwa!

A więc telefony w dłoń i do dzieła!

Regulamin akcji #MojaZielonaFabryka

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja pod nazwą #MojaZielonaFabryka. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w akcji.
 2. Organizatorem akcji jest firma Zielona Fabryka Małgorzata Pełczyńska ul. Wrzesińska 44, 62-200 Gniezno, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Organizator przeprowadza akcję w aplikacji Instagram (zwany dalej „Instagram”).
 4. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Akcja odbywa się począwszy od dnia 01.02.2021 roku. Organizator będzie przyznawał rabat użytkownikom spełniającym warunki regulaminu aż do odwołania.
 6. Udział w akcji jest bezpłatny i dobrowolny.
 7. Organizator oświadcza, że akcja nie jest w żadnym zakresie sponsorowana, wspierana, administrowana ani stowarzyszona z aplikacją Instagram. Akcja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

II Warunki uczestnictwa w akcji

 1. Każdy użytkownik aplikacji Instagram, który przystąpi do podejmowana czynności klasyfikowanych w akcji, a opisanych w punkcie IV ust. 1 Regulaminu, staje się uczestnikiem akcji. Przystąpienie do akcji jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż uczestnik zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego postanowienia.
 2. Uczestnikiem akcji, staje się użytkownik, który – poza warunkami określonymi w ust. 1 – spełni łącznie następujące kryteria:

– Posiada konto w aplikacji Instagram.

– Doda do obserwowanych profil Zielona Fabryka na Instagramie.

– Doda na swój profil zdjęcie, na którym przedstawia produkt zakupiony w sklepie sklep.zielonafabryka.pl.

– Oznaczy profil @zielonafabryka na zdjęciu, a w opisie zdjęcia wstawi hashtag #MojaZielonaFabryka.

III Komisja Konkursowa

 1. Nad prawidłowością przebiegu Akcji czuwać będzie wyłoniona przez Organizatora Komisja Konkursowa, której głównym celem będzie prawidłowa weryfikacja Uczestników Konkursu, a w szczególności sprawdzenie czy osoby biorące udział w Konkursie spełniają warunki ustalone niniejszym Regulaminem.
 2. O przyznaniu rabatu 10% na zakupy w Zielonej Fabryce Organizator będzie informował uczestnika w wiadomości prywatnej.
 3. Imię i nazwisko lub nick z aplikacji Instagram każdego Zwycięzcy mogą być widoczne w Aplikacji Instagram na profilu Zielona Fabryka, a jego zdjęcie może być opublikowane na profilu Zielona Fabryka w serwisie Instagram, Facebook czy w innych serwisach społecznościowych Organizatora, na co uczestnik konkursu wyraża niniejszym zgodę.
 4. Informacja o wygranej w akcji oraz o warunkach odbioru nagrody zostanie wysłana do Zwycięzcy po kontakcie Zwycięzcy z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości prywatnej przez aplikację Instagram.
 5. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z winy Uczestnika, w szczególności z powodu zablokowania możliwości wysłania wiadomości prywatnej w aplikacji Instagram.
 6. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
 7. Organizator zastrzega, że zwycięzcy akcji nie mogą przenieść praw z wygranej nagrody na osoby trzecie.
 8. Dane osobowe uczestników akcji będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia akcji, w szczególności w celach wydania nagród. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników dla celów akcji jest Organizator.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu akcji w trakcie jego trwania, o ile zmiany nie pogarszają sytuacji Uczestników konkursu. Zmiany Regulaminu akcji wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej akcji.