#MojaZielonaFabryka
Aktualności,  Przy Kawie

Podziel się zdjęciem i wygraj bon podarunkowy w akcji #MojaZielonaFabryka

Jeśli na wszystkie 3 pytania odpowiedziałeś TAK – mamy dla Ciebie świetną wiadomość! Ruszamy z akcją #MojaZielonaFabryka. Od teraz to nasz oficjalny hashtag na Instagramie. Dodając na swój profil zdjęcie z hashtagiem #MojaZielonaFabryka, co miesiąc masz szansę na wygranie karty podarunkowej do naszego sklepu internetowego!

#MojaZielonaFabryka

Jak to działa?

I już!

Co miesiąc autora najciekawszego zdjęcia nagrodzimy kartą podarunkową o wartości 50 zł na zakupy w naszym sklepie online sklep.zielonafabryka.pl

Regularnie także będziemy udostępniać Wasze zdjęcia na naszym profilu i oznaczać Was jako autorów. Pamiętajcie, aby udostępniane zdjęcie było Waszego autorstwa!

A więc telefony w dłoń i do dzieła! Już na początku czerwca wybierzemy zwycięzcę spośród prac nadesłanych w maju. I tak co miesiąc!

Regulamin akcji #MojaZielonaFabryka

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja pod nazwą #MojaZielonaFabryka zwana dalej „Konkursem”. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
 2. Organizatorem konkursu jest firma Zielona Fabryka Małgorzata Pełczyńska ul. Wrzesińska 44, 62-200 Gniezno, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Organizator przeprowadza Konkurs w aplikacji Instagram (zwany dalej „Instagram”).
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Konkurs odbywa się w miesięcznych edycjach, począwszy od dnia 08.05.2020 roku. Organizator co miesiąc będzie ogłaszał kolejną edycję Konkursu w aplikacji Instagram aż do odwołania. Wszelkie informacje o Konkursie i jego odwołaniu będą pojawiały się na stronie internetowej https://zielonafabryka.pl/przy-kawie/aktualnosci/mojazielonafabryka
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z aplikacją Instagram. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

II Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Każdy użytkownik aplikacji Instagram, który przystąpi do podejmowana czynności klasyfikowanych w Konkursie, a opisanych w punkcie IV ust. 1 Regulaminu, staje się uczestnikiem Konkursu. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż uczestnik zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego postanowienia.
 2. Uczestnikiem Konkursu, staje się użytkownik, który – poza warunkami określonymi w ust. 1 – spełni łącznie następujące kryteria:

– Posiada konto w aplikacji Instagram.

– Doda do obserwowanych profil Zielona Fabryka na Instagramie.

– Doda na swój profil zdjęcie, na którym przedstawia produkt zakupiony w sklepie sklep.zielonafabryka.pl.

– Oznaczy profil @zielonafabryka na zdjęciu, a w opisie zdjęcia wstawi hashtag #MojaZielonaFabryka.

III Komisja Konkursowa

 1. Nad prawidłowością przebiegu Akcji Konkursowej czuwać będzie wyłoniona przez Organizatora Komisja Konkursowa, której głównym celem będzie prawidłowa weryfikacja Uczestników Konkursu, a w szczególności sprawdzenie czy osoby biorące udział w Konkursie spełniają warunki ustalone niniejszym Regulaminem.
 2. Wyniki w Konkursie zostaną opublikowane na początku każdego kolejnego miesiąca na profilu Zielona Fabryka w aplikacji Instagram po uprzednim sprawdzeniu i zaakceptowaniu ich przez Komisję Konkursową.

IV Zasady Konkursu i wyłaniania zwycięzców

 1. Zadaniem w Konkursie jest:- Dodanie do obserwowanych profil Zielona Fabryka na Instagramie.- Dodanie na swój profil autorskiego zdjęcia, na którym przedstawiony jest produkt zakupiony w sklepie sklep.zielonafabryka.pl.- Oznaczenie profilu @zielonafabryka na zdjęciu, a w opisie zdjęcia wstawienie hashtaga #MojaZielonaFabryka.
 2. Organizator co miesiąc wskazuje jednego autora zdjęcia i nagradza go kodem rabatowym do sklepu sklep.zielonafabryka.pl o wartości 50 zł brutto. Kod rabatowy ważny jest przez 30 dni od momentu ogłoszenia wyników i przekazania nagrody.
 3. Imię i nazwisko lub nick z aplikacji Instagram każdego Zwycięzcy każdej miesięcznej edycji Konkursu będą widoczne w Aplikacji Instagram na profilu Zielona Fabryka, a jego zdjęcie konkursowe może być opublikowane na profilu Zielona Fabryka w serwisie Instagram, Facebook czy w innych serwisach społecznościowych Organizatora, na co uczestnik konkursu wyraża niniejszym zgodę.
 4. Informacja o wygranej w Konkursie oraz o warunkach odbioru nagrody zostanie wysłana do Zwycięzcy po kontakcie Zwycięzcy z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości prywatnej przez aplikację Instagram.
 5. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z winy Uczestnika, w szczególności z powodu zablokowania możliwości wysłania wiadomości prywatnej w aplikacji Instagram. W takim przypadku nagroda przepada na rzecz Organizatora.
 6. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
 7. Organizator zastrzega, że zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść praw z wygranej nagrody na osoby trzecie.
 8. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celach wydania nagród. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników dla celów Konkursu jest Organizator.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania, o ile zmiany nie pogarszają sytuacji Uczestników konkursu. Zmiany Regulaminu Konkursu wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej Konkursu.